فتيحة الداودي تقدم تشكيلتها الجديدة بالقفطان المغربي في مهرجان فن القفطان بدورته الخامسةفتيحة الداودي تقدم تشكيلتها الجديدة بالقفطان المغربي في مهرجان فن القفطان بدورته الخامسة شاهدونا على القنا…

source

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

https://www.magenet.com/?ref=referral&ref_type=direct&ref_id=fdbtowo3tj30wqfh&ref_item=3